Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Yemelyanova Yelena Nikolayevna

Yemelyanova Yelena Nikolayevna

Yemelyanova Yelena Nikolayevna
Anadan olduğu yer
 Bakı ş., Azərbaycan
Təvəllüdü
 18.07.1933
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
 
Elmi dərəcəsi
 Geologiya-mineralogiya elmlər namizədi
Elmi rütbəsi
 dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
 04.00.08
- ixtisasın adı
 Petroqrafiya, vulkanologiya
- mövzunun adı
 Mehri-Ordubad batolitinin (cənub-qərbi hissə) süxurlarında assimilyasiya, hibridizm və metasomatizm
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
 
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 53
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
 4
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
Mehri-Ordubad batolit qabıq əlavələri və Talış qələvi-bazaltoid kompleksinin intruziv mantiya əlavələri tətdiq edilib. Maqmanın generasiyasında onların rolunun aşkar edilməsi.
Elmi əsərlərinin adları
1. Kiçik Qafqazın Sevan Akerin zonasının metallogeniya problemləri (müştərək müəllif – İsmail-Zade A.C.; Vəliyev Z.A., Lətifova Y.N.. Xəbərlər, №1, 2012. Səh. 55-63)

2. Sevan-Akerin zonasının afiolitlərinin Qabbro-hiperbazit kompleksində aşağı-orta temperaturlu metamorfizmi (müştərək müəllif – İsmail-Zade A.C.). Akademik Ş.A.Əzizbəyovun 100 illiyinə həsr olunmuş toplu. Səh. 236-242

3. Talış süxurlarının “adalar qövsü” və “mərcan” geo-kimyəvi xarakteristikası (müştərək müəllif Y.N.Lətifova). Akademik Ş.F.Mehdiyevin 100 illiyinə həsr olunmuş riyazi elmi konfrans. Səh. 131
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
Azərbaycan Mineralogiya cəmiyyətinin üzvü

Azərbaycan Geoloqlarının Milli Komitəsinin üzvü

Azərbaycan Geoloqlarının Milli Komitəsinin katibi
Pedaqoji fəaliyyəti
 
Digər fəaliyyəti
 
Təltif və mükafatları
 Azərbaycan Respublikasının əməkdar mühəndisi 08.03.2008
Əsas iş yeri və ünvanı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu, Az1143, Bakı şəh., H.Cavid küç. 119 
Vəzifəsi
 Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.
(+994 12) 5393837
Mobil tel.
(+994 50) 5871908
Ev tel.
(+994 12) 4921565
Faks
(+994 12) 4975285
Elektron poçtu