Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Vəlizadə Solmaz Fətəli qızı

Vəlizadə Solmaz Fətəli qızı

Vəlizadə Solmaz Fətəli qızı
Anadan olduğu yer
Bakı şəhəri
Təvəllüdü 14.04.1943
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:   
- ixtisas şifri 04.00.20
- ixtisasın adı Mineralogiya
- mövzunun adı Kasdağ kolçedan-polimetal yatağı filizlərinin mineral tərkibi və əmələgəlmə şəraiti (Böyük Qafqazın cənub yamacı)
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:  
- ixtisas şifri  
- ixtisasın adı  
- mövzunun adı  
Müxbir üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Həqiqi üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 67
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 33
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:  
Kadr hazırlığı:  
- fəlsəfə doktorlarının sayı  
- elmlər doktorlarının sayı  
Əsas elmi nailiyyətləri “Azərbaycanın mineralları” ensiklopediyası tərtib olunmuşdur.

Azərbaycanın bəzi filiz obyektlərində onlar üçün yeni olan bir sıra minerallar aşkar edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Логико-информационный анализ колчеданных месторождений и рудопроявлений Азербайджана. Xəbərlər, 2000, N1, Yer elmləri. Səh.11-19

2. Цветные металлы. Свинец и цинк. «Геология Азербайджана, Т.VI. Полезные ископаемые». Баку, Nafta Press, 2003. С. 156-198

3. Минералы Азербайджана (энциклопедия) Баку, Nafta Press, 2008, 361 стр.

4. Геолого-генетические модели типовых колчеданных месторождений Азербайджана. Xəbərlər, Yer Elmləri, N4, 2006, С.12-24

6. Некоторые особенности минерального состава и условий формирования колчеданных руд южного склона Большого Кавказа. »Проблемы и перспективы современной минералогии (Юшкинские чтения-2014)». Материалы минер. семинара с международным участием. Россия. Сыктывкар, 19-22 мая 2014г.С.99-100.

7. Типоморфные особенности главных рудообразующих минералов Кацдагского месторождения (южный склон Большого Кавказа). Труды XIII Bсероссийской (с международным участием) Ферсмановской научной сессии, посвящ.50-летию Дня геолога. Россия Г.Апатиты, 4-5 апреля 2016 г.С.159-161
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti BDU, müəllim
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları “Əmək veteranı” medalı
Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu, Az1143, Bakı şəh., H.Cavid küç. 119
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5100141; 148
Mobil tel. (+994 55) 8190545
Ev tel. (+994 12) 4534215
Faks  
Elektron poçtu velizade.43@mail.ru