Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Süleymanov Tofiq Xan Ağa oğlu (1933-2019)

Süleymanov Tofiq Xan Ağa oğlu (1933-2019)

Süleymanov Tofiq Xan Ağa oğlu (1933-2019)
Anadan olduğu yer
 Azərbaycan, Bakı şəhəri
Doğum tarixi
26 may 1933-cü il
Vəfat tarixi 
12 yanvar 2019-cu il
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
 Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
Elmi dərəcəsi
 Texnika elimləri namizədi
Elmi rütbəsi
 Böyük elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
 05.15.10
- ixtisasın adı
 Quyunun dibi şəraitində dağ süxurlarının mexaniki xüsusiyyətlərini nəzərdə saxlayaraq, alınmış nəticələr qazmanın rasional rejiminin layihəsi üçün xasdir. Neft və qaz quyularının qazılması ixtisası
- mövzunun adı
 Dağ süxürlarının mexaniki xüsusiyətlərinə hidrostatik təzyigin və su ilə doymasının təsiri.
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
 
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 38
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
 3
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 5
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
 Qazıma prosesində baltaların suxurları dağıtma qabiliyyətlərinin yüksədilməsi nə imkan verən təcrübi nəticələr əldə edilmişdir .
Elmi əsərlərinin adları
1. Cənubi xəzər hövzəsində geoflyndal təzyiqin termdinamik şəraitdə çöküntü təbəqəsində formalaşmasi. AMEA Geologiya İnstitutu , №3 2010 il

2. Azərbaycan elmi istinad indeksi sisteminin formalaşdirilmasinin bəzi məsələləri.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 
Pedaqoji fəaliyyəti
 15 il
Digər fəaliyyəti
 
Təltif və mükafatları
 
Əsas iş yeri və ünvanı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu, Az1143, Bakı şəh., H.Cavid küç. 119 
Vəzifəsi
  Şöbə rəhbəri
Xidməti tel.
 
Mobil tel.
 
Ev tel.
 
Faks
 
Elektron poçtu