Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Səmədova Rəfiqə Əhməd qızı (1936-2022)

Səmədova Rəfiqə Əhməd qızı (1936-2022)

Səmədova Rəfiqə Əhməd qızı (1936-2022)
Anadan olduğu yer
 Bakı şəhəri
Doğum tarixi
11.07.1936
Vəfat tarixi
13.02.2022
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
 Azərbaycan Sənaye İnstitutu
Elmi dərəcəsi
 Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi
Elmi rütbəsi
 Aparıcı elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
 04.00.08
- ixtisasın adı
 Petroqrafiya, vulkanologiya
- mövzunun adı
 “Böyük Qafqazın cənub yamacının Vəndam zonasının təbaşir vulkanizmi”
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
 
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 70
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
 20
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 50
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
Böyük Qafqazın Cənub yamacının Vəndam zonasının maqmatik çöküntülərinin yaş və aormasiya sistematikasını aparmış və əldə edilən nəticələr paleovulkonoloji nəticələrin və Azərbaycanın maqmatizm və metomorfizim xəritəsinin qurulması üçün əsas olmuşdur.
Elmi əsərlərinin adları
1. О золотоносности палеозойских отложений фундамента Лок-Гарабагской тектоно-магматической зоны Малого Кавказа. Известия. Науки о Земле. №3, 2011. (соавтор)

2. Позднемеловой вулканизм Вандамской зоны (южный склон Большого Кавказа). VI Международная научная конференция. Майкоп-Туапсе, 2011.

3. Характерные особенности вулканизма Лок-Гарабагской зоны Малого Кавказа и роль их в формировании и локализации промышленных типов месторождений (Азербайджан).VII Международная научная конференция. Майкоп-Туапсе. 2013 (соавтор).

4. «К вопросу применения экологически безвредных технологий выщелачивания золота из рудоносных зон черносланцевых комплексов южного склона Большого Кавказа» Материалы III Международной научно-практической конференции, город Воронеж, 2013. (соавтор)
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 
Pedaqoji fəaliyyəti
 
Digər fəaliyyəti
 
Təltif və mükafatları
 “Əmək veteranı”
Əsas iş yeri və ünvanı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu, Az1143, Bakı şəh., H.Cavid küç. 119 
Vəzifəsi
 Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.
 
Mobil tel.
 
Ev tel.
 
Faks
 
Elektron poçtu