Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Rəşidov Tofiq Mirzağa oğlu

Rəşidov Tofiq Mirzağa oğlu

Rəşidov Tofiq Mirzağa oğlu
Anadan olduğu yer
Rusiya Federasiyası, Tatarstan MR, Kazan şəh.
Təvəllüdü
18 iyun 1976
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutu, filologiya fakültəsi;

Bakı Dövlət Universiteti, coğrafiya fakültəsi
Elmi dərəcəsi
Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi
 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
2521.01
- ixtisasın adı
Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı
- mövzunun adı
CİS texnologiyasından istifadə olunaraq Qobustanın palçıq vulkanlarının morfostruktur tədqiqi (neftqazlılıqla əlaqədar)
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
 
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
 18
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 3
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
ArcMap proqram paketindən istifadə etməklə Qobustan palçıq vul­kanları üzrə xarakterik məlumatlar dəsti (püskürmənin parametrləri, morfologiya, flüidlərin təzahürü, mütləq və nisbi hündürlüklər) daxil olmaqla elektron məlumat bazası yaradılmışdır;

ArcMap proqram paketindən istifadə etməklə tədqiqat rayonu hü­dudlarında yuxarıda qeyd olunan paylanmalarda qanunauyğunluqların aşkar olunmasına imkan verən Qobustan palçıq vulkanlarının məkanca paylan­ma­sının xəritəsi tərtib edilmişdir;

Alınmış nəticələrə müvafiq qruplar üzrə ranqlaşdırma və palçıq vul­kanı quruluşlarının həcminin dəqiq hesablanmasına imkan verən Qobus­tan palçıq vulkanlarının, həmçinin ətraf ərazilərin 3-ölçülü modellər hazırlanmışdır;

Geoloji-geofiziki məlumatlar əsasında palçıq vulkanının daxili strukturunun konseptual modeli təqdim olunub, bir neçə qazlı-palçıq kame­raları ayrılmışdır;

Geoloji-geofiziki, geokimyəvi məlumatlar və riyazi modelləşdirmə əsasında SigmFlow proqram kompleksinin köməyi ilə alovun debiti hesab­lanmış, həmçinin Şıxzarlı palçıq vulkanının püskürməsi zamanı yanmış qazın həcminin miqdarı qiymətləndirilməsi verilmişdir;
Elmi əsərlərinin adları
1. Israfilov Y., Asadov M., Rashidov T. Optimization of groundwater usage for urbanized rural settlement supply in Azerbaijan. In: Tellam J.H., Rivett M.O., Israfilov R.G., Herringshaw L.G. (eds) Urban Groundwater Management and Sustainability. NATO Science Series (IV: Earth and Environmental Sciences), 2006, vol. 74. Springer, Dordrecht, pp. 79-92

2. F.A. Kadirov, I.S. Guliyev, A.A. Feyzullayev, R.T. Safarov, S.K. Mammadov, G.R. Babayev, T.M. Rashidov. GPS-Based crustal deformations in Azerbaijan and their influence on seismicity and mud volcanism. ISSN 1069-3513, Izvestiya, Physics of the Solid earth, Vol. 50, No. 6, 2014, p. 814-823

3. Кох С.Н., Дектерев А.А., Рашидов Т.М., Хасаева А.Б., Гусейнов А.Р. Огненное извержение грязевого вулкана Шихзарли (Азербайджан) 13 марта 2011 года, теплофизическая модель газового факела // Азербайджанское нефтяное хозяйство, Баку: 2015, №7-8, с. 3-7

4. Kazimova S.E., Huseynov А.R., Rashidov T.M., Khasayeva A.B. Definition of the mud volcanoes eruption focuses by data of records of the digital seismic stations // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələri. "Elm" nəşriyyatı, cild LXXI, №3, 2015, s. 59-62

5. Рашидов Т.М., Хасаева А.Б., Гусейнов А.Р. К вопросу о внутреннем строении грязевого вулкана Локбатан // Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri. 2016, №1-2, с. 41-44

6. Рашидов Т. Зависимость нефтегазоносности структур от размеров осложняющих их грязевых вулканов (на примере района Южного Гобустана и прилегающих территорий) // Gənc Tətqiqatçı elmi-praktiki jurnal. Cild 3, №1, s. 106-110

7. S.N. Kokh, E.V. Sokol, A. A. Dekterev, K.A. Kokh, T.M. Rashidov, A.A. Tomilenko, T.A. Bulbak, A. Khasaeva, A. Guseinov. The 2011 strong fire eruption of Shikhzarli mud volcano, Azerbaijan: a case study with implications for methane flux estimation. Environmental Earth Sciences, Springer Berlin Heidelberg, 2017, 76, Number: 20 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
European Geosciences Union
Pedaqoji fəaliyyəti
 
Digər fəaliyyəti
 
Təltif və mükafatları
 
Əsas iş yeri və ünvanı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu, Az1143, Bakı şəh., H.Cavid küç. 119 
Vəzifəsi
Böyük elmi işçisi
Xidməti tel.
(+994 12) 5100141 (141) 
Mobil tel.
(+994 50) 3137882  
Ev tel.
(+994 18) 6420989
Faks
 
Elektron poçtu