Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Məmmədov İsmayıl Rəşxan oğlu

Məmmədov İsmayıl Rəşxan oğlu

Məmmədov İsmayıl Rəşxan oğlu
Anadan olduğu yer
  Ağdam şəhəri
Təvəllüdü
 1977
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
 Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
Elmi dərəcəsi
 Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi
 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
 2518.01
- ixtisasın adı
 Hidrogeologiya
- mövzunun adı
 Abşeron yarimadasi yeralti sularinin geoekoloji təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi və qorunmasi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
 
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 13
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
 5
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
 - Yeraltı hidrosferinin aktiv su mübadiləsi zonası sularının əmələgəlməsinin konseptual modeli işlənilib və sərhəd şərtləri əsaslandırılıb;

- Aktiv su mübadiləsi zonasının hidrogeoloji şəraiti üçün “MODFLOW” kompüter proqramı uyğunlaşdırılıb;

- Geoekoloji təhlükəsizliyi məqsədi ilə xüsusi tipoloji hidrogeoloji rayonlaşdırma sxemi işlənib hazırlanıb.
Elmi əsərlərinin adları
1. Məmmədov İ.R. Основные геоэкологические проблемы Абшеронского полуострова // Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, X cild, 2006, səh.237-241

2. Məmmədov İ.R. Влияние естественных и искусственных факторов на процесс подтопления территорий Абшеронского полуострова // Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, XIII cild, 2008, səh.320-326

3. Məmmədov İ.R. Концептуальная модель формирования и схематизация граничных условий подземных вод Абшеронского полуострова // Xəbərlər, AMEA, Yer elmlər haqqında seriyası, 2008, №2 səh.74-77 (həmmüəlif İsrafilov Y.H.)

4. Məmmədov İ.R., “GIS Aplication in Solution of Water Resources Management in Urbanized Areas (by the example of the Absheron peninsula, Azerbaijan)” / Hyuston, ABŞ, 2008. (həmmüəliflər Rəşidov T.M., Trout K.)

5. Məmmədov İ.R. Моделирование подземной гидросферы для целей геоэкологической безопасности (на примере Абшеронского полуострова) // Humanitar və təbii elmlərin aktual problemləri. Moskva, 2011, №1(24), səh.29 -34

6. Məmmədov İ.R. Влияние антропогенных факторов на геоэкологические условия Абшеронского полуострова // Ekologiya və su təsərrüfatı, 2011, №2(33), səh.3-7

7. Məmmədov İ.R. Моделирование геофильтрации при регулировании геоэкологических ситуаций (на примере Абшеронского полуострова) // Xəbərlər, AMEA, Yer elmlər haqqında seriyası, 2011, №2.

8. Məmmədov İ.R., «Оценка антропогенной нагрузки на окружающую среду абшеронского полуострова» / Odessa, Ukrayna, 2013. (həmmüəlif Rəşidov T.M.)

9. Məmmədov İ.R. «Методы математического моделирования при решении экогидрогеологических проблем (На примере Абшеронского полуострова)» / Daşkənd, Özbəkistan, 2013.

10. Məmmədov İ.R. «Водный аспект в геоэкологии Абшеронского полуострова» / Bakı, Azərbaycan, 2013.

11. Məmmədov İ.R. «Использование ГИС технологий при компьютерном моделировании подземной гидросферы Абшеронского полуострова» / Bakı, Azərbaycan, 2014. (həmmüəlif İsrafilov Y.H.)

12. Məmmədov İ.R. «Water factor impact on the contamination and degradation of the Absheron peninsula soils» / Bakı, Azərbaycan, 2014. (həmmüəlif Rəşidov T.M.)

13. Məmmədov İ.R. Компьютерные геофильтрационные модели управления и устойчивого развития геоэкологических систем // Xəbərlər, Rusiya Elmlər Akademiyasının Dağıstan Elm Mərkəzi. 2013. № 48. Səh.15-21.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 
Pedaqoji fəaliyyəti
 
Digər fəaliyyəti
 
Təltif və mükafatları
 
Əsas iş yeri və ünvanı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu, Az1143, Bakı şəh., H.Cavid küç. 119 
Vəzifəsi
 Böyük elmi işçi
Xidməti tel.
 (+994 12) 5101164
Mobil tel.
 
Ev tel.
 
Faks
 
Elektron poçtu