Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Kabulova Adilə Yadulla qızı

Kabulova Adilə Yadulla qızı

Kabulova Adilə Yadulla qızı
Anadan olduğu yer Yerevan şəhəri
Təvəllüdü 19 avqust 1935
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Sənaye İnstitutu
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:  
- ixtisas şifri 2521.01
- ixtisasın adı Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı. Neft-qaz yataqlarının və palçıq vulkanlarının geologiyası və geokimyası
- mövzunun adı Fatmayı – Qum adası antiklinal zonasının Qırmakı alt və Qırmakı lay dəstələrində qaz və neftin paylanma nisbəti (süxurların litoloji tərkibi və kollektorların yatma dərinliyindən asılı olaraq)
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:  
- ixtisas şifri  
- ixtisasın adı  
- mövzunun adı  
Müxbir üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Həqiqi üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 124
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 40
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:  
Kadr hazırlığı:  
- fəlsəfə doktorlarının sayı  
- elmlər doktorlarının sayı  
Əsas elmi nailiyyətləri Qırmakı alt və Qırmakı lay dəstələrində neft və qazın nisbətinin dəyişilməsinə görə Bahar və Şah-dəniz yataqlarının perspektivliyi əsaslandırılmışdır.

Neft-qaz yataqlarında və palçıq vulkanlarında qazlar – metan və karbon qazında karbonun izotoplarının və heliumun izotoplarının nisbətinin dəyişilməsinin öyrənilməsinə əsaslanaraq karbohidrogen qazlarının genezisi müəyyənləşdirilmişdir.

Neft-qaz yataqları qazlarının kimyəvi tərkibinin qanunauyğun dəyişilməsinə əsaslanaraq ayrı-ayrı neftli-qazlı rayonların perspektivliyi müəyyən edilmişdir.
Suda həll olmuş qazların öyrənilməsi, cənub-Xəzər çökəkliyində suda həll olmuş qazların miqdarının qiymətləndirməyə və ondan alternativ enerji mənbəyi kimi istifadə etməyi təklif edilməsinə imkan vermişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Dünyada neft və qaz hasilatı.

2. Aşağı Kür çökəkliyi və Bakı arxipelaqı zonalarında dərinlikdə (8-9 km) yatan çöküntü qatının tektonik struktur şəraiti və neft-qazlılıq perspektivliyi.

3. Ələt burnu akvatoriyasında qaz çıxışları: paylanması, intensivliyi və mənşəi

4. Aşağı Kür çökəkliyi və Bakı arxipelaqı depressiya zonalarında dərinlikdə yatan çöküntü qatının struktur-tektonik şəraiti və neft-qazlılıq perspektivliyi.

5. Cənubi Xəzər hövzəsinin Məhsuldar qat və Qırmızı qat kəsilişlərinin müqayisəsi
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları 1. Azərbaycan Respublikasının əməkdar mühəndisi

2. AMEA Fəxri fərmanı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı ş., H.Cavid prospekti, 119
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5100141 əlavə .144
Mobil tel. (+994 55) 7198815
Ev tel. (+994 12) 5139427
Faks (+994 12) 5372285
Elektron poçtu adelakabulova@gmail.com