Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

27 Nov 2023 İclaslar İclaslar

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU ELMİ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLİB

Elm və Təhsil Nazirliyi Geologiya və Geofizika İnstitutu Elmi şurasının cari ildə son iclası keçirilib. Tədbirin gündəliyi təsdiq olunandan sonra iclasın sədri İnstitutun baş direktoru akademik Akif Əlizadə giriş sözü söyləyib. Sonra iclas 2023-cü ildə tamamlanmış “Qafqaz-Xəzər bölgəsinin iqlim, müasir tektonik proseslər, dəniz səviyyə dəyişmələri və topoqrafiya əlaqəsinin təhlili” (2020-2023) (akademik F.Ə.Qədirov, c.e.d. Z.N.Eminov) (Geologiya və Geofizika İnstitutu, akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu) mövzusunda ETİ üzrə hesabatların müzakirəsi ilə başlayıb. Bu elmi-tədqiqat işi çərçivəsində tədqiqatlar hər iki institutun əməkdaşlarının birgə səyi nəticəsində həyata keçirilib. Akademik Fəxrəddin Qədirov və  akademik Həsən  Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun şöbə rəhbəri AMEA-nın müxbir üzvü Rauf Qardaşov Xəzərin səviyyəsinin tərəddüdünə səbəb olan əsas amillərdən danışaraq iqlim amili ilə formalaşan Xəzər dənizinin su balansı komponentləri, iqlimə dolayısı ilə dənizin səviyyəsinə təsir edən astronomik, tektonik amillər və digər məsələlərə aydınlıq gətiriblər. Həmçinin Azərbaycanın dənizsahili ərazilərinin müasir və gözlənilən iqlim şəraiti haqqında geniş məlumat təqdim ediblər. Bildirilib ki, ən aşağı temperatur Abşeron yarımadasından şimalda yerləşən ərazilərdə müşahidə olunur (13,50 C). Yağıntılar ən az Abşeron yarımadası və adalarda (114 – 291 mm), ən çox (1158-1235 mm) Lənkəran ovalığında müşahidə edilir.


F.-r.e.d. Qalina Martınova “Azərbaycanın müalicəvi neftlərinin (Naftalan) biomarkerləri və adamantoidləri” (2021–2023) mövzusunda etdiyi təqdimatda müalicəvi Naftalan neftinin   xüsusiyyətlərindən danışaraq bu təbii neməti Suraxanı, Qərbi Sibir, Krım, Kamçatka, Xorvatiyada hasil edilən neftlə müqayisəli təhlilini verib.


Elmi şuranın iclası ETİ proqramının İnstitutun tematik planına daxil edilməsi haqqında qərarın müzakirəsi ilə davam edib. AR ETN Neft və Qaz İnstitutu ilə yeni ildən başlayaraq birgə yerinə yetiriləcək “Şimali   Qafqaz  və  Mərkəzi  İran  mikroplitələrinin kolliziya bağlanma vilayətində Paleozoy (Devon-Perm) və Mezozoy (Trias-Yura)  təkamül proseslərinin geodinamik modelləri (palinspastik yenidənqurmalar” (2024–2026) mövzusu haqqında AMEA-nın müxbir üzvü Tələt Kəngərlinin izahatı dinlənilib.


AMEA-nın müxbir üzvü Dadaş Hüseynov “Geologiya və Geofizika İnstitutunun 2023-2025-ci illər üçün İnkişaf Strategiyası” haqqında məlumat verib.


Akademik Fəxrəddin Qədirov və BDU-nu təmsil edən Geologiya fakültəsinin dekanı g.-m.e.n., dosent Mamoy Mansurov Geologiya və Geofizika İnstitutundakı Bakı Dövlət Universitetinin “Seysmologiya və Yer təkinin fizikası” baza kafedrasının fəaliyyəti haqqında müfəssəl danışıblar. 


Elmi şuranın iclası AMEA-nın  müxbir üzvü T.Kəngərlinin “YUNESKO-nun Dünya İrsi çərçivəsində Azərbaycanda geoparkların yaradılması üzrə yerinə yetirilən işlərdə Geologiya və Geofizika İnstitutunun iştirakı”, həmçinin “GGİ Mütəxəssislər şurasının (Kollokvium) 2023-cü ildəki fəaliyyəti haqqında”  izhatları ilə davam etdirilib.


İclas iştirakçıları Geologiya və Geofizika İnstitutunun 2023-cü ildəki redaksiya-nəşriyyat (“ANAS Transactions, Earth Sciences”; “Stratiqrafiya, neft sedimentologiyası, geokimya” jurnalları) fəaliyyəti haqqında akademik Fəxrəddin Qədirovun hesabatını dinləyiblər. 


“Analitik cihaz və avadanlıqlardan kollektiv istifadə” mərkəzinin fəaliyyəti haqqında şöbə rəhbəri Nazim Sadıqovun, “Geologiya və Geofizika İnstitutu kütləvi informasiya vasitələrində (2023-cü il üzrə)” mövzusunda İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri  Şirməmməd Nəzərlinin, GGİ-də doktorantura üzrə kadr hazırlığı haqqında şöbə rəhbəri y.e.f.d. Səadət Ələkbərovnın hesabat xarakterli təqdimatı dinlənəndən sonra Elmi şura bir sıra təşkilati məsələlərin üzərində dayanıb, həmçinin coxsaylı təklif və suallara aydınlıq gətirilib.


Elmi şura iclasının sədri akademik Akif Əlizadə kollektivin il ərzində əmək intizamını xarakterizə edən çıxış və tövsiyələrlə tədbiri yekunlaşdırıb.

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU ELMİ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLİB
GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU ELMİ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLİB
GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU ELMİ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLİB
GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU ELMİ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLİB
GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU ELMİ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLİB
GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU ELMİ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLİB
GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU ELMİ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLİB
GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU ELMİ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLİB
next
next