Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

QAZKONDENSAT QUYULARININ QUYUDİBİ ZONASININ MÜXTƏLİF TƏRKİBLİ QAZLARLA İŞLƏNMƏSİ İLƏ ONLARIN MƏHSULDARLIĞININ ARTIRILMASI ÜSULUXülasə
 
 
Məqalədə dərin qazkondensat yataqları şəraiti üçün qazkondensat quyuların quyudibi zonasının “quru” qazla və tərkibində azot və yaxud karbon qazı olan qazlarla işlənməsi prosesinin təqribi modelləşdirilməsi üsulu verilmişdir.