Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

NEFTÇIXARMA QUYULARINDA SU AXINLARININ MƏHDUDLAŞDIRILMASI TEXNOLOGİYASININ SEÇİLMƏSİ VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNİN KOMPLEKSLİ SİSTEMİXülasə

Təqdim olunan işdə su axınlarının təcrid edilməsi probleminin səmərəli olmasına vahid sistemə gətirilən, statik və qeyri səlist.qeyri müəyyənlik şəraitində düzgün qərar qəbul etməyə imkan verən yeni yanaşma təqdim olunur.