Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

ABŞERON YARIMADASININ SEYSMİKLİYİNİN UZUN MÜDDƏTLİ PARAMETRLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİXülasə
 
Məqalədə, makroseysmik və instrumental məlumatlar əsasında, Abşeron yarımadasının seysmikliyi təhlil olunmuş, tədqiqat ərazisində və onun əhatəsində baş verən yerli, yaxın və uzaq istiqamətli güclü, mötədil zəlzələlərin çıxarış-kataloqu, Abşeron yarımadasında baş verən zəlzələlərin episentr xəritəsi, yerli, yaxın və uzaq istiqamətli zəlzələlər üçün makroseysmik sahələrin xəritəsi tərtib olunmuşdur, zəlzələlərin təkrarlanma qrafiki, əsas parametrlərin müqayisə olunması qrafikləri qurulmuşdur. Bakı şəhəri və Abşeron yarımadası üçün zəlzələ ocaqlarının təhlükə səviyyəsi təyin olunması üçün makroseysmik və instrumental təhlilin nəticələri səciyyələnmiş, müqayisə edilmiş və qiymətləndirilmişdir.