Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

AZƏRBAYCAN ƏRAZİSİNİN DƏRİNLİK YARIQLARININ SEYSMİK AKTİVLİYİ HAQQINDAXülasə
 
 
Məqalədə zəlzələlər haqqında məlumatlar əsasında Azərbaycanda müxtəlif intensivlikli seysmik təkanların məkan üzrə yayılması xüsusiyyətləri araşdırılır və respublika ərazisində geoloci quruluşu və seysmikliyin təzahürü əlamətlərinə görə bir neçə iri dağlıq-dağətəyi, depressiya və Xəzər dənizi bölgələri ayrılır. Zəlzələlərin dərin tektonik yarılmalarla əlaqəsi analiz olunur və regionda seysmikliyin qeyri-bərabər yayılmasının dərinlik yarıqlarının ayrı-ayrı hissələrinin aktivlik səviyyəsinin müxtəlifliyi ilə bağlı olduğu göstərilir.