Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

SEYSMİK TƏHLÜKƏLİ RAYONLARDA BİNA VƏ QURĞULARIN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ VƏ İNŞAAT MƏRHƏLƏSİNDƏ SEYSMİK RİSKİN AZALDILMASI MƏSƏLƏLƏRİXülasə
 
 
Məqalədə seysmik təhlükəli rayonlarda ərazinin seysmikliyindən asılı olaraq zəlzələyə davamlı tikinti istehsalının təkmilləşdirilməsi tədqiq olunmuşdur. Tədqiq olunan   Şəki - İsmayıllı ərazisinin geoloji quruluşu, seysmikliyi və bu bölgədə iqtisadi baxımdan zəlzələyə davamlı tikintinin xüsusiyyətləri göstərilmişdir.