Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

KİÇİK QAFQAZDA (AZƏRBAYCAN) LATIASTRAEA CİNSİNİN ERKƏN KİMERİC NÖVLƏRININ TAPILMASI HAQQINDAXülasə
 
 
Məqalədə Latiastraea Beauvais cinsinin tərkibi, geoloji və coğrafi yayılması öz əksini tapmışdır. Hal-hazırda Latiastraea cinsinin 12 növü məlumdur. Cinsin nümayəndələri Sakit okean və Alp qırışıqlıq qurşaqlarında yayılmışdır. Əsasən üst Yura-alt Təbaşir çöküntülərində rast gəlinir. Azərbaycanda Kiçik Qafqazın şimal-şərq hissəsində yerləşən üzvi qurumlardan bu cinsin aşkar edilmiş 1 məlum və 2 yeni növünün təsviri verilir.