Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

ABŞERON YARIMADASININ PALÇIQ VULKANLARININ SÜLB TULLANTILARININ GEOKİMYASİ HAQQINDA BƏZİ YENİ MƏLUMATLARXülasə
 
 
Məqalədə Abşeron yarımadasının palçıq vulkanlarının püskürmə məhsullarında paleogen-miosen yaşlı terrigen-karbonatlı süxurların geokimyəvi xüsusiyyətlərinə baxılmışdır.
Palçıq vulkanlarının püskürmə məhsullarının eosen yaşlı yanar şistləri neft və qaz potensialına malik olan süxurlar kimi ilk dəfə öyrənilmişdir.