Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

BAKI ARXİPELAQININ ŞİMAL-QƏRB HİSSƏSİNDƏ PALÇIQ VULKANLARININ NEFT-QAZ YATAQLARININ İŞLƏNİLMƏSİNƏ TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİXülasə

 
Püskürmədən əvvəl və sonra hasilatın dəyişməsi geoloji-mədən və faktiki məlumatlardan istifadə edərək riyazi üsulların köməyi ilə müqayisəsi edilmiş, uzun müddət istismarda olan yataqların işlənilməsinin səmərəli başa çatdırılmasında, neft hasilatının və lay parametrlərinin kəskin dəyişmələrinin öyrənilməsi mümkünlüyünə baxılmışdır.