Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

ANOMAL QRAVİTASİYA SAHƏLƏRİNDƏ XƏZƏR DƏNİZİNİN YER QABIĞI DƏRİNLİK YARIQLARININ AYRILMASIXülasə
 
 
Məqələdə qravitasiya sahəsi anomaliyalarına görə dərinlik yarıqlarının müəyyən edilməsi metodikasının tətbiq olunmasından bəhs olunur.
Anarılan tədqiqatlar nəticəsində anomaliyaların əsas tipləri üzrə yarıqlar sisteminin paylanmasi sxemləri qurulmuş və bu sxemlər əsasında məlum olan və güman edilən yarıqlar təsdiq edilmiş, müəyyən edilmiş və dəqiqləşdirilmişdir. Bundan başqa əvvəllər məlum olmayan yarıqlar, o cümlədən həlqəvi yariqlar da ayrılmışdir.