Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

DÜNYA BAZARINDA NEFTİN QİYMƏTİNİN ARTMASI SƏBƏBLƏRİ HAQQINDAXülasə
 
 
Son bir neçə il ərzində dünya bazarında neftin qiymətinin artması və ona olan tələbatın yüksək olması səbəbindən bu artıma nəzarətin mümkünsüzlüyü müşahidə edilir. Belə vəziyyət dünya iqtisadiyyatının inkişafını ləngidir. Vəziyyətdən çıxmaq üçün və hadisələrin gələcək mümkün inkişafını müəyyən etmək üçün problemin daha dərindən araşdırılması tələb olunur. Bunun üçün hazırki vəziyyətin yaranması səbəbləri, neft ehtiyatlarının məhdudluğu və dünya bazarının neftdən asılılığının gələcək üçün həddən artıq təhlükəli olması nöqteyi-nəzərindən araşdırılmalıdır.