Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

BAKI ARXİPELAQININ XVALIN ÇÖKÜNTƏLƏRİNİN KƏSİLİŞİNDƏ LEPTOCYTHERE PLICATOTUBERCULATA LONASININ AYRILMASIXülasə
 
 
Bakı arxipelaqı ərazisində Xvalın çöküntələrinin tədqiqatı və tərkibindəki ostrakoda, həmçinin molyuska faunası Xvalın çöküntülərinin yaşının dəqiqləşdiril­məsinə və Leptocythere plicatotuberculata lonasının ayrılmasına imkan yaratmışdır. Ostrakoda faunasının ayrılması əsasında alınmış nəticələr Bakı arxipelaqının Xvalın çöküntülərinin stratiqrafik bölğüsünün əsasını təşkil etmişdir.