Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

BIR DAHA AZƏRBAYCANIN STRATIQRAFIYA KODEKSI HAQQINDA (AZƏRBAYCANIN YURA ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN UNİFİKASİYA EDİLMİŞ REGİONAL STRATİQRAFİYA SXEMLƏRİNİN TƏRTİBİ TİMSALINDA)Xülasə
 
 
Azərbaycanın yura çöküntülərinin yerli stratiqrafiya sxemləri müəyyən struktur-fasial zonaları ücün hazırlanır. Adətən yerli sxemin əsas stratiqrafiya bölgüləri litostratiqrafiya bölgüləridir: seriya, lay dəstəsi, qat və üzvi massivlər.
Stratiqrafiya bölgülərinin regional sxemləri iri regionlar, məs. Azərbaycanın alt, orta və üst Yura çöküntüləri üçün tərtib olunur, paleocoğrafi, paleontoloji və tektonik qurulma­larda əsas sxemlərdir.
Regional stratiqrafiya sxemlərinin əsas bölgüləri horizont və ya regional mərtəbə, yerli (lokal) zona (lona),coğrafi adlı laylar və ya faunalı və floralı laylardır. Azərbaycan ərazisinin geoloji tarixinin təbii mərhələlərini şərh edir və bölgüləri həcmcə BSŞ-nın müvafiq bölgülərinə uyğun gəlir.