Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

QAZNEFT QALDIRICISININ TEXNOLOJİ PARAMETRLƏRİNİN HESABLANMA METODİKASİNA DAİRXülasə
 
Məqalədə quyuağzı parametrlərə əsasən fontan üsulu ilə işləyən neft quyusunda quyudibi təzyiqini təyin etmək üçün yeni hesablama üsulu verilmişdir. Burada fazaların nisbi hərəkətini nəzərə alan parametrin təyin olunmasına prinsipcə yeni yanaşmanın istifadə olunması nəticəsində quyuda təzyiqin hesablanma dəqiqliyi nəzərə çarpacaq dərəcədə artmışdır.