Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

DAŞKƏSƏN FİLİZ RAYONUNUN ZƏYLİK YATAĞI ALUNİTLƏRİNİN GENEZİSİNƏ DAİR (İZOTOP TƏDQİQATLARI MƏLUMATLARINA ƏSASƏN)Xülasə
 
Kükürd elementinin izotop analizlərinə əsasən müəyyən edilmişdir ki, filiz maddəsinin (alunitin) mənbəyi onun yerləşdiyi almiünium silikat tərkibli tufogen süxurlardır.
Skarnlaşma zonasından həll edilib çıxarılan, giltorpaq və kalium ilə zənginləşən tufogen süxurlarda gedən metasomatik proseslərin məhsulları Zəylik alunit yatağını əmələ gətirmişdir. Sonuncu mütləq yaşı 141 mln il olmaqla kimerıc vaxtına aid edilir.