Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

01 Feb 2011 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

A 29. QİS-tərkibi – (GPS, geoloji geofiziki məlumatlar üzrə) aktiv yarıqların xəritəsi və Azərbaycanda seysmik risk


Fond
(qrant ayıran)
Science & Technology Center in Ukraine,Azerbaijan National Academy of Sciences
Proqram
Targeted Research & Development Initiatives
Təqdimat ili
2008
Qrant alan
(təşkilat, ölkə, komandanın rəhbəri, iştirakçıların sayı)
Geology Institute of ANAS, Azerbaijan, Prof. F.Kadirov, 10 Collaborators:
         • Universite Pierre et Maria Curie,   France,
            Prof. Marie- Francaise Brunet
         • Massachusetts Institute of Technology , USA,
            Prof. R.Reilinger, Prof. Sadi Kuleli
         • University of  Karlsruhe, Geophysics Institute,
            Germany,  Dr.Birgit Clauss   Muller
Layihənin koordinasiyaçısı
  • Prof. Dr. Salomon B. Kroonenberg
  • Mijnbouwstraat 120 P.O.Box 5028, 2600 GA Delft, The Netherlands
  • Phone: +31 15 2786025; Fax: +31 15 278 1189;
  • E-mail: kadirov@excite.com