Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

01 Feb 2011 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

B 2. Dəniz mikrotermik ölçüləri və baza məlumatlarına görə Bakı şəhərinin mikroseysmik rayonlaşdırılması


Fond
(qrant ayıran)
Science Development Foundation (Azerbaijan)
Proqram
Proposals for fundamental and applied scientific researches
 
Təqdimat ili
2010
Qrant alan
(təşkilat, ölkə, komandanın rəhbəri, iştirakçıların sayı)
Geology Institute of Anas, Azerbaijan, Dr. F.Kadirov, 14
 
 
 
Əlaqə şəxs
 
Dr. Fakhraddin A. Kadirov
29 A H.Javid Av., Baku, AZ 1143, Azerbaijan
Phone: (99412) 5100141 (ext.126); 4392193
Fax: (99412) 4975285
E-mail: kadirov@excite.com