Ana Səhifə / Elanlar

XƏZƏR REGİONUNUN NEFTQAZLILIĞI VƏ GEOEKOLOJİ PROBLEMLƏRİ

09 - 06 Dec 2024 XƏZƏR REGİONUNUN NEFTQAZLILIĞI VƏ GEOEKOLOJİ PROBLEMLƏRİ Elanlar

Birinci elan

Xoşbəxt Yusifzadə qiraətləri

Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans

"Xəzər regionunun neftqazlılığı və geoekoloji problemləri"

4-5 dekabr 2024


Elmi sesiyalar

  • Neft və qaz yataqlarınıngeologiyası, geokimyası, axtarışı və kəşfiyyatı, karbohidrogen ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi, hövzə analizi və karbohidrogen sistemlərinin modelləşdirilməsi

  • Yer təkinin tədqiqində, neft və qazın axtarışı və kəşfiyyatında müasir geofiziki üsullar və texnologiyalar

  • Neft və qaz yataqlarının işlənməsi, quyuların qazılması və geomexanika

  • Geoekologiya və iqlim dəyişmələri


Konfrans haqqında daha ətraflı məlumat və tezislərin qəbulu üçün bu faylı yükləyin:

E-mail:
conference.ogi@gmail.com