Şuranın tərkibi


Əkbər Əkbər oğlu Feyzullayev (sədr)
AMEA Geologiya və Geofızika İnstitutu, «Çökmə hövzələrin flüid dinamikası» şöbəsinin rəhbəri, AMEA-mn müxbir üzvü, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru.
2521.01 - “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı”


Zöhhak Yaqub oğlu Abbasov (sədr müavini)
AMEA Geologiya və Geofızika İnstitutu, şöbə rəhbəri, AMEA-nm müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru, professor
2525.01 - “Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və istismarı”


Pərviz Ziya oğlu Məmmədov (sədr müavini)
ADNSU, AMEA Geologiya və Geofızika İnstitutu, şöbə rəhbəri, AMEA-nm həqiqi üzvü, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor.
2507.01 - “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları”


Dilquşa Ramzey qızı Mirzəyeva (elmi katib)
AMEA Geologiya və Geofızika İnstitutu, aparıcı elmi işçi, texnika üzrə fəlsəfə doktoru
2525.01 - “Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və istismarı”


Calalov Qərib İsak oğlu
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, şöbə rəhbəri, AMEA-nm müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru, professor
2525.01 - “Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və istismarı”


Fərid Həsən oğlu Dadaşov
AMEA Geologiya və Geofizika institutu, şöbə rəhbəri, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor
2521.01 - “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı”


Məhəmməd Ağamirzə oğlu Dünyamalıyev
AzTU, kafedra miidiri, texnika ehnbri doktoru, professor
2525.01 - “Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və istismarı”


Tofıq Rəşid oğlu Əhmədov
ADNSU, kafedranin professoru, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor
2507.01 - “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları”


Elmira Hacı Murad qızı Əliyeva
SOCAR, «Neftqazelfnitədqiqatlayihə» Institutu, laboratoriya rəhbəri, AMEA-nm müxbir üzvü, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru
2521.01 - “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı”


Xasay Azay oğlu Feyzullayev
SOCAR, «Neftqazelmitədqiqatlayihə» İnstitutu, aparıcı elmi işci, texnika elmləri doktoru
2525.01 - “Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və istismarı”


Dadaş Ağa-Cavad oğlu Hüseynov
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, elmi işlər üzrə direktor müavini, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru
2521.01 - “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı”


Fəxrəddin Əbülfət oğlu Qədirov
AMEA Geologiya və Geofızika İnstitutu, şöbə rəhbəri, AMEA-nm həqiqi üzvü, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru
2507.01 - “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları”


İbrahim Səid oğlu Quliyev
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, elmi işlər üzrə direktor müavini, AMEA-nm həqiqi üzvü, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru
2521.01 - “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı”


Hətəm Hidayət oğlu Quliyev
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, şöbə rəhbəri, AMEA-nm həqiqi üzvü, fızika-riyaziyyat elmləri doktoru
2507.01 - “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları”


Ülvi Şəfayət oğlu Mehdiyev
SOCAR, «Neftqazelmitədqiqatlayihə» İnstitutu, direktorun geologiya üzrə müşaviri, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru
2521.01 - “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı”


Abdulvahab Şərif oğlu Muxtarov
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, şöbə rəhbəri, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru
2507.01 - “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları”


Ruzi Əbdürəhman oğlu Musayev
AMEA Geologiya və Geofizika institutu, texnika elmləri doktoru
2525.01 - “Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və istismarı”