Şura haqqında


AMEA Geologiya və Geofizika İnstitututu nəzdindəki D.01.081 Dissertasiya Şurasında elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün aşagıdakı üç ixtisas üzrə icazə verilir:


2507.01 - “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları”
2521.01 - “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı”
2525.01 - “Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və istismarı”