Elmi təşkilat


İnnovasiya layihələrinin koordinasiyası şöbəsi

Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi

Analitik cihaz və avadanlıqlardan kollektiv istifadə mərkəzi

Geoloji materialların texniki emalı şöbəsi

Elmi nəşrlərin redaksiya hazırlığı şöbəsi

Təhsil şöbəsi

İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi

"Nafta-Press" nəşriyyatı

Kitabxana