Xəbərlər


15 03 2018

MÜHÜM ELMİ NƏTİCƏLƏR TƏQDİM OLUNDU

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutu 2017-ci ildə elmi-tematik plan üzrə yerinə yetirilmiş işlərin əsasında 3 mühüm elmi nəticə əldə edib. Məsələyə dair təşkil olunmuş ümumrespublika seminarında institutun elmi işlər...

15 03 2018

AMEA-NIN YER ELMLƏRİ BÖLMƏSİNİN İCLASI KEÇİRİLİB

Tədbirdə AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadə, AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İbrahim Quliyev, bölmə üzvləri, institut direktorları, elmi işlər üzrə direktor müavinləri və elmi katiblər...

14 03 2018

GƏNC GEOLOQ-MÜTƏXƏSSİS ELMİN İNKİŞAFI FONDUNUN MALİYYƏ DƏSTƏYİ İLƏ RUSİYADA ELMİ TƏDQİQAT APARIB

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun “Palçıq vulkanizmi” şöbəsinin elmi işçisi, 2-ci kurs dissertant Elnur Baloğlanov Azərbaycan Prezidenti yanında...

10 01 2018

"KOSMOLOGIYADA ALƏMIN ƏBƏDI DÖVRANI PARADIQMASI" KITABI ÇAPDAN ÇIXIB

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Geologiya və Geofizika İnstitutunun şöbə rəhbəri, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, akademik Hətəm Quliyevin "Kosmologiyada aləmin əbədi dövranı...

28 12 2017

"KOSMOLOGİYADA ALƏMİN ƏBƏDİ DÖVRANI PARADİQMASI" MONOQRAFİYASI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunun şöbə rəhbəri, fizika-riyaziyyat elmlər doktoru, akademik Hətəm Quliyevin "Kosmologiyada aləmin əbədi...

28 12 2017

TANINMIŞ GEOLOQ-ALİM VƏ ŞAİR HİKMƏT MAHMUDOVUN SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ ÇAP OLUNUB

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun Geoloji-geofiziki elmlərin tarixi şöbə¬sinin rəhbəri, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor...

28 12 2017

DOKTORLUQ İMTAHANLARI KEÇİRİLİB

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutunda 2017-ci ilin qış sessiyası çərçivəsində müxtəlif ixtisas fənləri üzrə doktorluq imtahanları keçirilir. Kompyuter texnologiyaları vasitəsi ilə keçirilən imtahanlar noyabrın 27-də ...

20 12 2017

ELMİ ŞURANIN NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLDİ

Noyabrın 24-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Geologiya və Geofizika İnstitutunda Elmi Şuranın növbəti iclası keçirildi. Tədbiri müəssisənin elmi işlər üzrə direktor müavini AMEA-nın müxbir üzvü Dadaş Hüseynov ...

20 12 2017

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRİ SƏNAYE TULLANTILARINDAN GÜBRƏ ƏLDƏ EDİBLƏR

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Geologiya və Geofizika İnstitutunun bir qrup alimi faydalı qazıntı və sənaye tullantılarından səmərəli...

15 12 2017

YER ELMLƏRİ SAHƏSİNDƏ ÜMUMRESPUBLİKA ELMİ SEMİNARI KEÇİRİLİB

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutunda ““Dünya gərginlik xəritəsi” layihəsinin proqramı vasitəsilə və relyefin topoqrafik xüsusiyyətlərinin təsiri nəticəsində Azərbaycan...

30 11 2017

ÖLKƏNİN MÜXTƏLİF REGİONLARINDA ƏHALİ RADON QAZININ TƏHLÜKƏLƏRİNƏ DAİR MAARİFLƏNDİRİLİR

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutunun(GGİ) alimləri ölkənin müxtəlif regionlarında radonqazının təhlükəsi və onunla...

27 11 2017

YER ELMLƏRİ SAHƏSİNDƏ ÜMUMRESPUBLİKA ELMİ SEMİNARI KEÇİRİLİB

Noyabrın 15-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutunda “Böyük Qafqazın Cənub-Şərq hissəsi və onun ətraf regionlarında tektonik hərəkətlərin kinematik parametrləri (yeni ...

27 11 2017

ELMİ ŞURANIN NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLDİ

Noyabrın 17-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Geologiya və Geofizika İnstitutunda (GGİ) Elmi Şuranın növbəti iclası keçirildi. Tədbiri müəssisənin elmi işlər üzrə direktor müavini, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, AMEA-nın ...

23 11 2017

İNSTİTUT ALİMLƏRİ KİYEVDƏ ELMİ MƏRUZƏLƏRLƏ ÇIXIŞ EDİBLƏR

Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə "Cənubi Qafqazda yer elmləri" layihəsinin yekun işçi görüşü keçirilib.Fransa, Böyük Britaniya, Azərbaycan, Gürcüstan və digər ölkələrdən alim və mütəxəssislərin qatıldığı...

23 11 2017

İNSTİTUT ALİMLƏRİ GÜBRƏ ƏLDƏ ETMƏYƏ NAİL OLUBLAR

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutunun bir qrup alimifaydalı qazıntı və sənaye tullantılarından səmərəli istifadə etməklə gübrə əldə olunması üçün yeni texnoloji üsul ...

22 11 2017

İNSTİTUTUN 80 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNACAQ VII BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS KEÇİRİLƏCƏK

İnstitutun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri, Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Orxan Abbasovun verdiyi məlumata görə AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun direktoru ... 

22 11 2017

AZƏRBAYCAN GEOLOQLARI UKRAYNALI HƏMKARLARI İLƏ BİRGƏ TƏDQİQATLAR APARIR

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutunun (GGİ)alimləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondundan qrant dəstəyi almış “Alternativ enerji...

17 11 2017

ELMİ ŞURANIN NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLIB

Oktyabrın 27-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Geologiya və Geofizika İnstitutunda (GGİ) Elmi Şuranın növbəti iclası keçirilib. Tədbiri müəssisənin elmi işlər üzrə direktor müavini, AMEA-nın müxbir üzvü Dadaş Hüseynov açıb. Əvvəlcə...

16 11 2017

MƏHSULDAR QAT ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN GENEZİSİ VƏ PALEOCOĞRAFİYASINA DAIR ELMİ NƏTİCƏLƏR MÜZAKİRƏ OLUNDU

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutunda Azərbaycanda məhsuldar qat çöküntülərinin genezisi və paleocoğrafiyası...

15 11 2017

GƏNC ALİMLƏR CƏNUBİ XƏZƏRİN SEYSMİKLİYİNİ MÜZAKİRƏ EDİB

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutunda gənc alim və mütəxəssislərin növbəti elmi seminarı çərçivəsində Cənubi Xəzər Regionunda baş verən zəlzələlərinin məkan-zaman...

13 11 2017

ELMİ ŞURANIN NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLIB

Oktyabrın 13-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Geologiya və Geofizika İnstitutunda (GGİ) Elmi Şuranın növbəti iclası keçirilib. Tədbiri müəssisənin elmi işlər üzrə direktor müavini, AMEA-nın müxbir üzvü Dadaş Hüseynov açıb...

06 11 2017

GƏNC ALİM QIRĞIZISTANDA BEYNƏLXALQ TƏDBİRDƏ MƏRUZƏ İLƏ ÇIXIŞ EDİB

Qırğızıstanın paytaxtı Bişkəkdə “Elm, dövlət strukturları və cəmiyyət – zəlzələlər nəticəsində yaranan fəsadların və risklərin azaldılması məqsədilə birgə səylər” mövzusunda üç günlük beynəlxalq...

30 10 2017

AKADEMİK HƏTƏM QULİYEV UKRAYNADA BEYNƏLXALQ KONFRANSDA İŞTİRAK EDİB

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Geologiya və Geofizika İnstitutunun Tektonofizika və geomexanika şöbəsinin rəhbəri, AMEA-nın həqiqi üzvü Hətəm Quliyev, Ukrayna Milli Elmlər...

27 10 2017

GƏNC ALİMLƏRİN NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNARINDA KİÇİK QAFQAZDA APARILAN TƏDQİQATLARIN NƏTİCƏLƏRİ MÜZAKİRƏ OLUNUB

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutunda gənc alim və mütəxəssislərin

26 10 2017

YENİ DÖVLƏT PROQRAMI GƏNC ALİMLƏRİ ELMDƏN İSTEHSALATA YÖNƏLTMƏYƏ GENİŞ İMKAN VERİR

Bugünlərdə Azərbaycan dövlətinin gənclər siyasəti özünün yeni mərhələsinə qədəm qoydu. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin 2017-ci il  ....

18 10 2017

“WEB OF SCIENCE” ELMİ İNFORMASİYA BAZASINDAN İSTİFADƏYƏ DAİR SEMİNAR KEÇİRİLDİ

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutunda müəssisənin elmi işçilərinin “Web of Science” elmi informasiya bazası ...

17 10 2017

2020-ci İLDƏ ÇİN MARSA TƏDQİQAT MİSSİYASI GÖNDƏRƏCƏK

Çin alimləri Marsa elmi-tədqiqat missiyası göndərməyə çalışırlar. Plana görə kosmik stansiya yalnız orbit üzrə tədqiqatlar aparmaqla kifayətlənməyəcək, həmçinin qırmızı planetin...

13 10 2017

“RADON VƏ İNSAN SAĞLAMLIĞI” ADLI KİTABÇA İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutu “Radon və insan sağlamlığı” adlı elmi-kütləvi broşür nəşr etdirib. “Azərbaycan Respublikasında radon təhlükəsinin tədqiqi...

10 10 2017

“NEFTQAZÇIXARMA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ” İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutu (GGİ) “Neftqazçıxarma terminlərinin izahlı lüğəti”ni nəşr etdirib. Kitabdaneftqaz geologiyası və geofizikası ...

09 10 2017

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTUNDA “BİLİK GÜNÜ” QEYD OLUNDU

Sentyabrın 13-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Geologiya və Geofizika İnstitutunda (GGİ) 15 sentyabr – “Bilik Günü” ilə əlaqədar tədbir keçirildi. İnstitut kollektivinin...

09 10 2017

ALİMLƏR ALTERNATİV ENERJİ MƏNBƏLƏRİNİ “STRATEJİ YOL XƏRİTƏLƏRİ”NƏ TƏKLİF EDİR

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutunun (GGİ) alimləri enerji təminatına töhfə vermək məqsədi ilə yanar şistlərin və təbii bitumların mümkün istifadə sahələrini...

09 10 2017

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU CƏNUBİ KOREYADA SİMPOZİUM TƏŞKİL EDİB

Cənubi Koreyanın Seul şəhərində struktur, mexanika, nano, bio və robot mühəndisliyi üzrə “ASEM17 / ANBRE17” adlı beynəlxalq konqres keçirilib. Struktur Mühəndisliyi və Mexanika ...

05 10 2017

AZƏRBAYCANIN PALÇIQ VULKANLARI AVROPA ALİMLƏRİNİN TƏDQİQAT OBYEKTLƏRİDİR

Fransa və Ukrayna alimləri Azərbaycanın palçıq vulkanlarını öyrənir, tədqiqatların nəticələri üzərində dissertasiya işlərini müdafiə edirlər. Belə ki, “Total E&P Azerbaijan B.V/Total E&P Absheron B.V”...

26 09 2017

ELMİ ŞURANIN NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLDİ

İyunun 23-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Geologiya və Geofizika İnstitutunda (GGİ) Elmi Şuranın növbəti iclası keçirildi. Tədbiri müəssisənin elmi işlər üzrə direktor müavini...

21 09 2017

ALİMLƏR MAGİSTRATURAYA İMTAHAN VERMİŞ GƏNCLƏRİ SORĞU-SUAL ETDİLƏR

 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutunda (GGİ) magistraturaya qəbul imtahanının ilk mərhələsindən uğurla keçmiş gənclər üçün müsahibə təşkil olunub...

18 09 2017

CƏNUB RAYONLARINDA RADON QAZININ TƏHLÜKƏ YARATDIĞI RAYONLAR ÖYRƏNİLİR

 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutu (GGİ) ölkənin cənub zonasında radon riskli zonaları müəyyənləşdirmək məqsədilə tədqiqat aparır. Azərbaycan Respublikasının...

18 09 2017

İNSTİTUTUN İLK MAGİSTRİ DİSSERTASİYA İŞİNİ MÜDAFİƏ EDİB

 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutunun ilk magistri dissertasiya işini müdafiə edib. 2015-2016-cı tədris ilində institutun magistraturasına qəbul olunmuş...

18 09 2017

İNSTİTUTUN ALİMİ “İLİN ALİMİ” MÜKAFATI İLƏ TƏLTİF EDİLİB

 AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Haqverdi Haqverdiyev Azərbaycan Kütləvi İnformasiya Vasitələri İşçiləri Həmkarlar İttifaqı...

29 01 2013

ELMİN MÜASİR PROBLEMLƏRİ

(Babayev Ş.Ə.)

 

23 07 2012

PALÇIQ VULKANLARI HAQQINDA NƏ BİLİRİK?

(Ad.A. Əliyev, İ.S. Quliyev, Ə.Ə. Feyzullayev)

19 07 2012

NEFT HAQQINDA NƏ BİLİRİK?

(İ.S. Quliyev, Ə.Ə. Feyzullayev, M.Ə. Efendiyeva)

03 05 2012

"Geotermiya-Cənubi Xəzər Hövzəsinin istilik sahəsi"

(Sabir Ağakişi oğlu Əliyev, Zümrüd Əli qızı Əliyeva)

13 02 2012

Azərbaycan alimi Ukraynada elmi toplantilarda iştirak etmişdir

Ukraynanın Lvov şəhərində “Geoloji mühitin proqnozlaşdırılmasının və monitorinqinin geofiziki texnologiyaları” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans keçirilmişdir

01 07 2011

Geologiya İnstitutunun əməkdaşlari Avstriyada keçirilmiş konfransda iştirak etmişlər

Avstriyanın paytaxtı Vyanada Geoloq-Alim və Mühəndislərin Avropa Assosiasiyasının beynəlxalq konfransı keçirilmişdir.

21 06 2011

Görkəmli alim Ədhəm Şixəlibəylinin anadan olmasinin 100 illiyi qeyd edilmişdir

Mayın 27-də AMEA-nın Geologiya İnstitutunda görkəmli alim-geoloq, AMEA-nın həqiqi üzvü, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru professor Ədhəm Şıxəlibəylinin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş yubiley tədbiri keçirilmişdir.

20 06 2011

Azərbaycan geoloqlari Rusiyanin Elmlər Akademiyasinda məruzələrlə çixiş etmişlər

Rusiya Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutunda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutunun Qafqaza dair elmi tədqiqatlarına həsr olunmuş toplantı keçirilmişdir.

10 06 2011

Gənc geoloqlara ingilis dili üzrə növbəti sertifikatlar təqdim olunmuşdur

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutunun 26 gənc əməkdaşı ingilis dili üzrə növbəti sertifikatlara layiq görülüb

10 06 2011

Gənc alimlərin seminarı

AMEA Geologiya İnstitutunun gənc alimlərinin elmi fəaliyyətini aktivləşdirmə məqsədi ilə İnstitutun Gənc Alimlər Şurası (GAŞ) gəclər üçün seminar keçirilməsini qərara alıb

28 05 2011

Akademik Z. Əliyeva adına orta məktəb üçün açıq qapı günü

Mayın 3-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutunda akademik Z. Əliyeva adına orta məktəbin 10 və 11-ci sinif şagirdləri üçün açıq qapı günü keçirild

06 12 2010

The all republican scientific-practical conference will be held about geoecological

The next 72nd International conference and exhibition of the European association of scientists and engineers-geologists and geophysicists was. 

06 12 2010

The all republican scientific-practical conference will be held about geoecological

The next 72nd International conference and exhibition of the European association of scientists and engineers-geologists and geophysicists was. 

02 12 2010

Türkiyədə keçirilən beynəlxalq treninqdə Geologiya İnstitutunun əməkdaşlarının iştirakı

20 sentyabr – 22 oktyabr tarixləri arası, Türkiyədə “Seysmologiya, seysmik məlumatların təhlili və seysmik təhlükənin dəyərləndirilməsi” adı altında beynəlxalq treninq kurs keçirilmişdir. Kurs, Almaniya Yer Elmləri tədqiqatları mərkəzi (GFZ) tərəfindən, Almaniyanın Beynəlxalq işlər üzrə Federal xidməti (Berlin) və UNESCOnun (Paris) maddi dəstəyi ilə keçirilmişdir.