16 Mart 2018

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU ELMİ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLİB

İnstitutun Elmi şurasının iclasında geologiya-mineralogiya elmləri doktoru Abdulvahab Muxtarov “Azərbaycanın geotermal potensialı: perspektivli obyektlər və effektiv tətbiq sahələri” mövzusunda elmi məruzəsi dinlənilib və geniş müzakirə edilib ...
15 Mart 2018

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTUNDA RƏHBƏR HEYƏTİNİN MÜLKİ MÜDAFİƏ MƏŞQİ KEÇİRİLİB

Geologiya və Geofizika İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor muavini, AMEA-nın müxbür üzvü, Fövqəladə Hallar Komissiyasının (FHK) sədri Dadaş Hüseynov tədbiri açaraq məşqin ...
15 Mart 2018

AMEA-nın İKİ İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRİ BİRGƏ LAYİHƏ REALLAŞDIRIRLAR

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu Geologiya və Geofizika İnstitutu ilə birgə ölkənin mühüm sosial-iqtisadi, ictimai-mədəni məsələlərinin həllinə və onun müdafiə qüdrətinin artırılmasına ...
15 Mart 2018

AMEA-NIN BİR NEÇƏ İNSTİTUTUNDA STRUKTUR VƏ KADR DƏYİŞiKLİKLƏRİ OLUB

AMEA Rəyasət Heyətinin növbəti iclasında bir neçə institutunda struktur və kadr dəyişiklikləri barədə qərar qəbul edilib...
14 Mart 2018

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTUNDA “AZƏRBAYCANIN FİLİZ YATAQLARI ATLASI” HAZIRLANIB

 “Elm”nəşriyyatında çap olunmuş “Azərbaycanın filiz yataqları atlası” AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu alimlərinin 6 illik zəhmətinin bəhrəsidir ...
08 Yanvar 2018

GƏNC ALİM MÜSABİQƏDƏ 2-ci YERİ QAZANDI

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun gənc alimi Sadiq Yusifov “Ana dilimiz – milli varlığımızdır” müsabiqəsində ikinci yerin qalibi olub. Xatırladaq ki, 23-25 oktyabr 2017-ci il tarixində AMEA-nın magistrant və doktorantları arasında keçirilmiş  ...