25 Sentyabr 2018

GGİ ALİMLƏRİ BU İL ÜÇÜN ÇÖL EKSPEDİSİYA İŞLƏRİNİ SONA ÇATDIRIBLAR

Geologiya və Geofizika İnstitutunun Regional geologiya və stratiqrafiya seksiyasının alimləri bu il üçün çöl ekspedisiya işlərini sona çatdırıblar.
Çöl ekspedisiya işlərinin aparılmasında əsas...
25 Sentyabr 2018

GGİ ALİMLƏRİ OTMANBOZDAĞ PALÇIQ VULKANINDAKI ŞİDDƏTLİ PÜSKÜRMƏNİ TƏDQİQ EDİRLƏR

Geologiya və Geofizika İnstitutu (GGİ) Palçıq vulkanizmi şöbəsinin rəhbəri,g.-m.e.d., Əməkdar elm xadimi, professor Adil Əliyevin başçılığı ilə...
18 Sentyabr 2018

GGİ ƏMƏKDAŞI 8-ci BEYNƏLXALQ UNESCO KONFRANSINDA İŞTİRAK EDİB

Geologiya və Geofizika İnstitututunun baş elmi işçisi, Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Tofiq Rəşidov İtaliyada keçirilən 8-ci Beynəlxalq UNESCO Konfransında iştirak edib. Alim Qlobal geoparklara..
15 Sentyabr 2018

AMEA-nın GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTUNDA (GGİ) 15 SENTYABR – BİLİK GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ TƏDBİR KEÇİRİLİB

İnstitut əməkdaşlarının övladları üçün keçirilən tədbir GGİ-nin Həmkarlar İttifaqı Komitəsi (HİK) tərəfindən təşkil olunub.Tədbirdə HİK-in sədri...
12 Sentyabr 2018

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU ALİMLƏRİNİN ELMİ NƏTİCƏLƏRİ BEYNƏLXALQ MİQYASDA YÜKSƏK QİYMƏTLƏNDİRİLİB.

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitututu (GGİ) "Tektonofizika və geomexanika" şöbəsinin rəhbəri akademik Hətəm Quliyevin başçılığı ilə Yerin daxili...
06 Sentyabr 2018

GİA ALİMLƏRİ İTALYAN HƏMKARLARI İLƏ BİRGƏ ELMİ-TƏDQİQAT LAYİHƏSİNİ MÜZAKİRƏ EDİBLƏR

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə İtaliyanın Milli Tədqiqatlar Şurasının əməkdaşlığı çərçivəsində Geologiya və Geofizika institutunda elmi-tədqiqat layihəsinin müzakirəsi keçirilib ...