GİA

Paleontologiya və stratiqrafiya şöbəsi


Şöbənin rəhbəri: Babayev Şıxəli Ə., g.-m.e.d


Elmi-tədqiqat sahələri: Qədim hövzələrin fauna və florasının tədqiqi; regional stratiqrafik sxemlərin yaradılması; üzvi aləmin təkamülünün öyrənilməsi; sekvens-stratiqrafiya və seysmostratiqrafiya; hövzə modelləşdirilməsi.
 

13.03.2011     Çap et  Çap et